____________________________________________________

 

HeadCom, ett Talent Management system som sticker ut!

Ett omfattande system som kvalitetssäkrar kompetensen i ett företag och som klargör roller, engagemang, mål och gemensamma värderingar. Ett chefs- och medarbetarsystem framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation.

Kompetensinventering: HeadCom är ett verktyg speciellt anpassat för kunskaps- och prestationsinventering, kompetensvalidering och analyser som i sin tur ligger till grund för det individuella lönepoängsystemet som finns integrerat i programmet.

Kompetensbaserad lön: En av HeadCom styrka är det integrerade individuella kompetensbaserade lönesystemet. Ett helt unik lönesystem som skapar rätt lön baserad på kompetens, erfarenheter och utbildning med samma förutsättningar och värdegrunder i hela koncernen oavsett befattning och bakgrund.

Personal- och chefsutveckling:

Med fokus på chef och teamutveckling är HeadCom Education™ ett unikt utbildningskoncept som är anpassat till företag av alla storlekar. Med över 30 färdiga kurser kopplat till chefs-manualer och guider kan ni utbilda all er personal till bättre chefer och medarbetare internt, utan krav på dyra externa utbildningskostnader. Paketet innehåller dessutom tips och råd om presentationsteknik samt integrerade protokoll och dokument.

Programvaran är en krypterad webbaserad programvara. Programmet är tvåspråkigt som standard i alla användarlicenser, engelska och svenska.

Och till sist...priset: Ett komplett TM paket för endast 1 krona per antälld och dag, ett professionellt TM system behöver inte kosta mer.

Juni 2012

 Speciellt till mindre företag erbjuder vi nu stödtjänster där en resurs kan delas mellan flera företag. Ett sätt att få full kompetens i företaget.

 Nyheter

Februari 2016

Torsviken har fått förlängt förtroende från Scania ITmed uppdrag ytterligare 6 månader!

 

Oktober 2015

Vår konsult Mårten Hellgren har erhållit uppdrag för Scania IT, en ny kund för Torsviken!

 

Januari 2015

Torsviken AB har erhållit två nya uppdrag för

Sandvik IT

 

Juni 2013

 Vår konsult Mårten Hellgren blev  kvartalets konsult på eWork där Torsviken AB har ett  större IT-uppdrag för SANDVIK

 

 Oktober 2012

 Torsviken AB har erhållit ett längre uppdrag inom IT Projektledning i Sandviken.

 April 2012

 HeadCom systemen finns nu i 4 versioner med olika funktionalitet, det kompletta systemet är fortfarande

 HeadCom People som kostar som mest 1 krona per användare per dag!

 Systemet innehåller nu även ett

 lönepoängsystem där varje kriterie kan markeras som lönebaserad eller enbart visas i kompetenssammanställningen.

Januari 2012

 Vi söker nu återförsäljare i Stockholms län för HeadCom 

 systemet. 

 December 2011

Torsviken erbjuder nu ett   komplett affärssystem för Talent Management från HeadCom.

 Systemet som hanterar kompetensutveckling,

 lönepoängsystem samt internutbildning på ett effektivt och innovativt sätt!