HeadCom, ett Talent Management system som sticker ut!

 

Ett omfattande system som kvalitetssäkrar kompetensen i ett företag och som klargör roller, engagemang, mål och gemensamma värderingar. Ett chefs- och medarbetarsystem framtaget för att effektivisera, förstärka och utveckla den samlade kompetensen och erfarenheten i en organisation.


Kompetensinventering: HeadCom är ett verktyg speciellt anpassat för kunskaps- och prestationsinventering, kompetensvalidering och analyser som i sin tur ligger till grund för det individuella lönepoängsystemet som finns integrerat i programmet.

Kompetensbaserad lön: En av HeadCom styrka är det integrerade individuella kompetensbaserade lönesystemet. Ett helt unik lönesystem som skapar rätt lön baserad på kompetens, erfarenheter och utbildning med samma förutsättningar och värdegrunder i hela koncernen oavsett befattning och bakgrund.

Personal- och chefsutveckling:

Med fokus på chef och teamutveckling är HeadCom Education™ ett unikt utbildningskoncept som är anpassat till företag av alla storlekar. Med över 30 färdiga kurser kopplat till chefs-manualer och guider kan ni utbilda all er personal till bättre chefer och medarbetare internt, utan krav på dyra externa utbildningskostnader. Paketet innehåller dessutom tips och råd om presentationsteknik samt integrerade protokoll och dokument.

 

Programvaran är en krypterad webbaserad programvara. Programmet är tvåspråkigt som standard i alla användarlicenser, engelska och svenska.

Och till sist...priset: Ett komplett TM paket för endast 1 krona per antälld och dag, ett professionellt TM system behöver inte kosta mer.

 

 

____________________________________________________

 

 

 

 Bli återförsäljare till Torsviken AB!

 

 Är du affärsdriven? Har du PC och

 systemvana? Är du utåtriktad och gillar att

 träffa människor? Vill du ha bra provision  som återkommer varje år baserat på din 

 ökande kundbas? Kan du arbeta minst 2

 dagar i veckan? Vill du arbeta nära din

 bostad?

 Om detta stämmer på dig kan du passa

 som återförsäljare för Torsviken AB som

 har agenturen för HeadCom affärssystem

 i Stockholm.

 Du kan bygga upp en egen kundbas som

 du vårdar och erhåller löpande provision

 årsvis så länge kunden behåller systemet.

 Kontakta oss för mer information om

 villkoren som återförsäljare. Ring eller

 maila!